Naudojimosi taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  Interneto tinklalapio, viešai pasiekiamo adresu  www.manoodontologai.lt , (toliau vadinamo manoodontologai.lt) nuosavybės teisė priklauso MB „Odontologijos paslaugų informacija“, Juridinių asmenų registro kodas: 304551915, buveinės adresas: Sierakausko g. 15, Vilnius (toliau - Valdytojas).
 2. 2.1 manoodontologai.lt viešai paskelbta tekstinė, vaizdinė, garsinė ir kitokio pobūdžio medžiaga yra skirta asmeniniam tinklalapio manoodontologai.lt lankytojų naudojimui. Komerciniais tikslais ši informacija gali būti naudojama tik esant raštiškam Valdytojo sutikimui.
  2.2 Bet kokia manoodontologai.lt pateikta informacija yra skirta tik informaciniams tikslams.
   
 3. Autorių teisės
  3.1 manoodontologai.lt turinį sudaro autorių teisių objektai, intelektinės nuosavybės teisės objektai ir kt., įskaitant, bet neapsiribojant: straipsniai, komentarai, programinė įranga, nuotraukos, video medžiaga, garsinė medžiaga (toliau vadinama Turinys). Valdytojas turi visas išimtines autorių turtines teises į Turinį, jeigu nėra nurodyta kitaip.
  3.2 Be išankstinio rašytinio Valdytojo sutikimo draudžiama atgaminti visą manoodontologai.lt svetainę ar jos dalį bet kokia forma ir būdu, versti ją į kitas kalbas, adaptuoti, perdirbti.
  3.3 Bet koks ir bet kokios manoodontologai.lt esančios medžiagos panaudojimas be išankstinio Valdytojo leidimo yra laikomas neteisėtu, išskyrus atskirai šiose Naudojimosi taisyklėse nustatytus atvejus.
  3.4. manoodontologai.lt publikuojami prekių ar paslaugų ženklai išimtine teise priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų savininkams.

 4. Privatumo nuostatos
  4.1 Vartotojas gali užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą, elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Manoodontologai.lt vartotojas, patvirtindamas šias taisykles, sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini komunikacijai tarp vartotojo ir odontologijos kabineto vykdyti. Vartotojas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslais, turi skiltyje „Mano duomenys“ nuimti varnelę prie teiginio “Naujienos el. paštu” ir paspausti nuorodą “Saugoti”.
  4.2 Vartotojas, registruodamasis manoodontologai.lt interneto tinklalapyje, turi nurodyti privalomus (registracijos vardą, elektroninio pašto adresą ir slaptažodį) bei papildomus savo asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį). Valdytojas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami vartotojų informavimo bei registracijos pasirinktuose odontologijos kabinetuose tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su paslaugos teikimu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
  4.3. manoodontologai.lt slapukai (angl. cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant interneto tinklalapio lankomumą bei atskirų jo dalių populiarumą, taip pat atliekant statistinius tyrimus.

 5. Atsakomybė
  5.1. manoodontologai.lt yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių, įstaigų ar organizacijų interneto tinklalapius. Valdytojas nėra atsakingas už šių interneto tinklalapių turinį.
  5.2. manoodontologai.lt vartotojams (lankytojams) draudžiama:
  5.3. platinti, skleisti informaciją, kuria:
  5.3.1. raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką;
  5.3.2. skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę;
  5.3.3. kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;
  5.3.4. platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, taip pat propaguojamos ir (ar) reklamuojamos seksualinės paslaugos, lytiniai iškrypimai;
  5.3.5. propaguojami ir (ar) reklamuojami žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės medžiagos.
  5.3.6. pažeidžia bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus;
  5.3.7. pažeidžia bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus;
  5.3.8. vartoti grubias, necenzūrines frazes ir įžeidinėti bet kokia forma ar būdu;
  5.3.9. talpinti nuorodas į interneto svetaines, kuriuose esanti informacija kursto prievartą, diskriminaciją ar kitą nusikalstamą veiką.
  5.4. Valdytojas neatsako:
  5.5. už manoodontologai.lt nuolatinį ir nepertraukiamą veikimą. Valdytojas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti manoodontologai.lt ar tam tikros jos dalies veikimą;
  5.6. už manoodontologai.lt vartotojų komentarų turinį ir pasilieka teisę juos redaguoti, kai yra pažeidžiamos šios Naudojimosi taisyklės ar teisės aktai. Valdytojas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu šalinti manoodontologai.lt patalpintus vartotojų komentarus.
  5.7. Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, Valdytojas perduoda visą turimą informaciją apie manoodontologai.lt vartotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms, įskaitant, bet neapsiribojant IP (angl. internet protocol) adresą.


 

Straipsniai ir patarimai